PlanBobath

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Belgische Bobathvereniging (ABBV) in 2008 werd unaniem door de leden beslist om een neuropediatrisch zorgproject in Senegal te steunen.

Het project PlanBobath werd in 2005 opgestart door een Vlaamse logopediste, Annemie Mortier.

Zij woonde toen met haar gezin in Senegal en wilde bijdragen aan de erkenning van gehandicapte kinderen in een land waar dit dikwijls nog een taboe is dat leidt tot uitsluiting van het kind en bijdraagt tot de verarming van het gezin.

Het project is gebaseerd op de principes van Community Based Rehabilitation, wat wil zeggen dat er gewerkt wordt met lokale partners en middelen, dat de zorg beschikbaar en betaalbaar is voor zoveel mogelijk mensen, met als belangrijke doelstelling het vergroten van de competenties van de lokale bevolking.

Plan Bobath richt zich op jonge kinderen van 0 tot 12 jaar met hersenverlamming en hun families.

Reeds meer dan 200 kinderen hebben al kunnen gebruik maken van de diensten van het project.

Als zij ouder zijn dan 12 jaar kunnen zij nog terecht bij PlanBobath voor occasionele ondersteuning en advies en kunnen zij gebruik blijven maken van de dienst orthopedisch materiaal voor de vernieuwing van hun noodzakelijke hulpmiddelen.

Helemaal volgens de Bobathbenadering wordt de familiale en sociale context meegenomen bij het begeleiden van een kind met hersenverlamming, waarbij de zorg vooral uitgaat naar levenskwaliteit, zelfstandigheid en oudertraining.

Dankzij het vertrouwen en de steun van de Bobathvereniging kon het project groeien en kunnen steeds meer kinderen geholpen worden.

Regelmatig gaan Bobaththerapeuten van de Bobathvereniging als vrijwilliger voor korte of langere missies naar Senegal. Dit gebeurt op vraag van de lokale partner met als doel de capaciteiten van de plaatselijke gezondheidswerkers (relais) te versterken door bijkomende vorming, om samen met hen huisbezoeken te doen en een behandelingsplan voor te stellen en dit aan te leren aan de relais en de ouders of om het orthopedisch materiaal aan te passen aan de behoeften van het kind.

Ook onze orthopedische technici reizen regelmatig naar Senegal om er de plaatselijke ambachtslui op te leiden om orthopedisch materiaal te vervaardigen met de materialen en middelen die ter plaatse beschikbaar zijn. Mooie voorbeelden hiervan zijn een modulaire stoel en een modulair looprek.

De nood aan orthopedisch materiaal is zeer groot en de kost blijft dikwijls te hoog voor de families, zodat wij blijven zoeken naar mogelijkheden om de kosten te verminderen.

Tenslotte zijn er ook regelmatig vrijwilligers en stagiairs ter plaatse voor korte of langere periodes. Zij krijgen voor hun vertrek technische ondersteuning van de Belgische Bobaththerapeuten en kunnen tijdens hun verblijf altijd bij hen terecht voor al hun vragen.

Om aan de behoeften van de kinderen te kunnen voldoen PlanBobath constant op zoek naar financiële steun.

Als u ook wilt bijdragen zijn tot het geluk en de ontwikkeling van de kinderen uit het project zijn er verschillende mogelijkheden:

U kan meter of peter worden van een of meerdere kinderen.

U kan een eenmalige gift doen.

U kan een actie doen ter gelegenheid van een geboorte, een feest…

Elk creatief voorstel kan ons helpen. De glimlach van onze kinderen zal uw beloning zijn.

Ter informatie: de kost van het orthopedisch materiaal dat ter plaatse wordt vervaardigd:

een aangepaste matras: 45 euro

een modulaire stoel: 120 euro

een modulair sta-apparaat: 120 euro

een modulair loopkader: 30 euro

Meer dan 200 kinderen in Senegal en hun families zeggen u JËRRËJËF, dank u!


Bezoek de website van PlanBobath