MANUELE THERAPIE EN MULLIGAN CONCEPT

Gebruik van specifieke gewrichtsmobilisaties met eliminatie van pijn en toename van de bewegingsomvang tot doel.

MEDISCHE TRAININGSTHERAPIE

Doelgericht trainen van specifieke spieren.

RUGSCHOLING

Door beter om te gaan met rugproblemen en met de gevolgen ervan kan u zelf uw klachten verminderen en beter functioneren in het dagelijks leven.

KLACHTEN AAN HET KAAKGEWRICHT

Het kaakgewricht bestaat uit een bovenkaak en onderkaak, die een scharnierbeweging maken. Als deze scharnierbeweging niet goed functioneert kan er spanning en pijn aan het kaakgewricht ontstaan met eventueel klikgeluiden en een vastzitten van het kaakgewricht.

BOBATHTHERAPIE BIJ VOLWASSENEN

Behandeling en re-integratie van volwassenen met een hersenbeschadiging ten gevolge van ziekte, ongeval of beroerte.

NDT BOBATH

Behandeling van kinderen met CP (Cerebrale Parese), met een neuro-motorische problematiek of met een ontwikkelingsstoornis.

SOFROLOGIE

Ontspanningsmethode die de mens terug in contact brengt met eigen lichaam en geest. Dit gebeurt door middel van ontspanningstechnieken. Toegepast bij stress, burn-out, slaapproblematiek en angsten.

PRE EN POSTNATALE

Individuele oefensessie als voorbereiding op de bevalling en vanaf 6 weken na de bevalling.
Aandachtspunten voor de bevalling zijn preventie van rugklachten, bekkenbodemspieroefeningen, ademhalingsoefeningen, relaxatie, perstechniek en uitleg over het verloop van de arbeid.

Na de bevalling kan je bij ons terecht om de nodige spieren terug aan te sterken (buik-rug-bekkenbodemspieren). Je bent ook welkom met de baby.

ADEMHALINGSKINESITHERAPIE

Specifieke technieken die een rol spelen bij de revalidatie van AH problemen.

MEDICAL TAPING CONCEPT

Elastische tapesoorten om spieren en ligamenten in hun functie te ondersteunen, zonder daarbij de beweging te beperken en om het lichaamseigen herstelproces te activeren.

SCHRIJFMOTORIEK

Het schrijven is een complexe vaardigheid bestaande uit doelgerichte bewegingen. Het is een vorm van fijne motoriek waarbij letters, cijfers en lusvormen samen neergeschreven worden. Hierdoor is het een voortdurend samenspel tussen motoriek en informatie van de zintuigen..Moeilijkheden bij het ‘leren schrijven’ hebben de neiging te verergeren en kunnen behandeld worden.

HARTREVALIDATIE

In samenwerking met UZ Gasthuisberg bieden we revalidatie aan op maat voor chronisch hartfalen, hartfalen is een allesomvattende term voor hartlijders (bij hartspierziekte, vernauwingen en na een heelkundige ingreep).

Onderzoek heeft aangetoond dat patiënten die een gestructureerd revalidatieprogramma volgen en hun conditie onderhouden, minder problemen hebben en over een betere fysieke conditie en levenskwaliteit beschikken.

Na ontslag uit het ziekenhuis of na een grondige screening geeft de cardioloog ons de nodige resultaten door om uw conditie verder op te bouwen. Hiervoor hebben we de nodige oefenruimte en conditietoestellen.

RUG- & NEKSCHOLING

90% van de bevolking wordt ooit wel eens geconfronteerd met nek- en/ of rugklachten. We bieden hiervoor een gepersonaliseerd programma aan zowel voor acute als voor chronische nek- en/ of rugklachten.

SPORTKINESITHERAPIE EN/OF REVALIDATIE

We behandelen blessures en chronische klachten maar werken ook aan preventie en advies.
Hiervoor hebben we de nodige trainingstoestellen.

SPECIFIEKE OEFENINGEN OP MAAT VOOR 65 PLUSSERS

Oefeningen ter bevordering van de lenigheid, de kracht, het evenwicht en indien nodig advies naar zelfmanagement en valpreventie.