Child Physiotherapy

Manuele therapie en Mulligan concept

Gebruik van specifieke gewrichtsmobilisaties met eliminatie van pijn en toename van de bewegingsomvang tot doel.